Kommentar till artikeln ”Låt inte generalerna besluta om krig” av Mats Engström

Mats Engström, tidigare politiskt sakkunnig på UD, skriver i aktuellt i politiken om värdlandsavtalet med Nato. Avtalet inklusive svensk följdlagstiftning beräknas hamna på riksdagens bord under våren för behandling och ställningstagande. Mats Engström tror för sin del att Sverige behöver ett värdlandsavtal med Nato och hänvisar bland annat till många år av militär nedrustning. Det är inget bra argument för avtalet. Det finns nämligen inga genvägar. Såsom utvecklas i boken Försvaret främst måste Sverige under alla omständigheter återställa en egen trovärdig försvarsförmåga.

Mats Engström pekar i artikeln på frågeställningar som inger oro. Han varnar med rätta för att Sverige dras in i försvarsplaneringen för Baltikum och att detta skulle förutsätta användning av svenskt territorium. Han understryker att det är Natoländerna som har ställt ut försvarsgarantierna till de baltiska länderna. Det ansvaret kan de inte lägga över på Sverige. Enligt Mats Engström vore det farligt och oansvarigt att ingå i Natos försvarsplanering för de baltiska länderna.

Mats Engström tar också upp frågan om vem som ska besluta om tillämpningen av avtalet och dess följdavtal. Med rätta häller han fast vid att riksdagen måste ha avgörandet i sin hand.Vilka följdavtal som ska träffas med anledning av värdlandsavtalet är en öppen fråga. Mats Engström är något oklar på den här punkten. Om riksdagen godkänner avtalet, innebär det inte att Sverige är skyldigt ingå några följdavtal alls beträffande till exempel Baltikum. Detta måste vara den svenska hållningen.

Mats Engström: Låt inte generalerna besluta om krig

Tage Erlander klagar i sina dagböcker över höga militärer som inte bryr sig om regeringens riktlinjer. Flera socialdemokratiska statsministrar och försvarsministrar har liknande erfarenheter. Den demokratiska styrningen av militären är en central fråga i Sverige, liksom i andra länder.
Här finns mina största farhågor när det gäller Sveriges omdiskuterade värdlandsavtal med Nato. Vem tar besluten i en akut krissituation? Vad kommer följdavtalen till det första övergripande värdlandsavtalet att säga om vem som ska förhandla med Nato från svensk sida?
Nato har ett strategiskt intresse att kunna flyga över svenskt territorium om det utbryter en konflikt i Baltikum. Under vilka förutsättningar ska Sverige tillåta det? När ska vi öppna hamnar och baser på till exempel Gotland, utan att Sverige blivit angripet?
Det är avgörande frågor för vårt lands säkerhet. Slutsatsen av svenska kungars äventyr på andra sidan Östersjön blev att riksdagen skulle ta beslut om krig eller fred. Det är fortfarande en god princip. Läs artikel