Kommendören för försvarsmakten på nationella veterandagen i Finlandia-huset 27.4.2018, puolustusvoimat.fi

Även i dag upplever vårt folk att vårt fosterland i högsta grad är värt att försvara. Det framgår av vårt folks starka försvarsvilja, som vår allmänna värnplikt skapar en stabil grund för.

Den allmänna värnplikten har en central betydelse för Finlands militära försvar. Den har visat sig vara ett effektivt sätt att upprätthålla både den fredstida och den krigstida försvarsförmågan. Kärnan i de krigstida trupperna utgörs av yrkessoldater, men försvaret av Finland i undantagsförhållanden bygger på den reserv som produceras genom värnplikten. De värnpliktigas andel av våra krigstida trupper som består av 280 000 soldater är över 90 procent.

Vårt värnpliktssystem fungerar bra. Vi kan med hjälp av det producera och upprätthålla de krigstida trupper som behövs för försvaret av hela Finland. Den allmänna värnplikten har även en stark ställning bland finländarna. Fyra femtedelar av folket stöder det nuvarande försvarssystemet, som grundar sig på allmän värnplikt för män och som kompletteras av kvinnor som gjort frivillig militärtjänst. Läs  talet