Kommendören för armén: ”Talkoandan till heders”, maavoimat.fi

Samarbetet mellan Finland och Sverige kan sägas bygga på samma ädla principer som den traditionella talkoandan. Ge hjälp, så får du själv hjälp vid behov. Enligt den politiska styrningen är utgångspunkten att det militära samarbetet mellan Finland och Sverige inte begränsas. Armén i Finland och Sverige har snabbt och beslutsamt avancerat enligt styrningen. På några år har vi nått det skedet, att finska trupper fungerar som en naturlig del av en svensk trupp och tvärtom, skriver kommendören för armén, generallöjtnant Petri Hulkko. […]

I övningen Arctic Shield 18, som ordnas i december, deltar för första gången en svensk avdelning av en bataljons storlek som en del av en finsk trupp. Tvärtom är det i mars nästa år, då en finsk avdelning av en bataljons storlek försvarar norra Sverige som en del av en svensk brigad i övningen NorthernWind. Vad kan man kalla det här annat än talkoanda? Båda parterna har allt att vinna på detta samarbete. Det gamla räknesättet gäller inte här, eftersom 1 + 1 är mera än två. Läs artikel