Kommendören för armén hälsar beväringar som hemförlovas, maavoimat.fi

Bästa beväringar som hemförlovas, ett skede i ert liv är till ända. Det har blivit dags att tacka. Ni har gett en betydande insats till det hundraåriga fosterlandet som en del av en nästan lika lång kedja av värnpliktiga.

Under er tjänstgöring har ni visat entusiasm och tilltro till er egen förmåga. När jag har följt med övningar och utbildning, har jag lagt märke till den aktivitet och goda attityd med vilken man har satt sig in i de egna uppgifterna. Grupp- och lagandan som vårt utbildningssystem möjliggör, men som ni byggt upp har igen visat sig som en speciell styrka. Det har varit en glädje att visa upp de finländska värnpliktigas kunnande och höga motivation för utländska gäster. Genom er är arméns prestationsförmåga på en hög nivå.

Ni överförs nu till reserven och är en viktig del av vårt försvars trovärdighet. Sköt om er själva och er kondition samt håll kvar entusiasmen och motivationen. För en del av er kommer kallelsen till repetitionsövning mycket snabbt.

Tack för er tjänstgöring vårt självständiga fosterland till fromma. Jag önskar er en trevlig sommar och framgång med kommande utmaningar. Läs hälsningen