Kollektivets ansvar kommer i skymundan, Karl Johan Krantz, Smålandsposten

Smålandsposten har i en intresseväckande ledare tolkat ansatserna till en uppväckning av den vilande värnplikten till nationens försvar. Mot detta har Johan Hultberg (M), i en debattartikel i Smålandsposten den 7 oktober, anfört betänkligheter…

I praktiken är det på följande sätt: Försvarsmakten utgörs i dag av cirka 50 000 medarbetare. Hälften har avlönade jobb medan återstoden utgörs av nationella insatsstyrkor och hemvärn. Dessa återstående 22 000 kvinnor och män ställer upp på ideell grund medan Johan Hultberg och andra sitter vid sidan om och förväntar sig andras insats för deras del. Så kan det inte vara. En för alla, alla för en, det är vad den kollektiva solidariteten erbjuder. Läs  artikel