Klart: Sverige ska tillhöra Nato-kommando i USA, svt.se

Nu står det klart att Sverige kommer ingå i Natos militärkommando i USA.

Men gränsen kan komma att dras strax utanför svenska östkusten – så att Gotland hamnar under Natos militärkommando i Nederländerna.

– Det är inte fastlagt exakt var den gränsen kommer att gå, där finns lite olika uppfattningar, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

Sedan det svenska Nato-medlemskapet fullbordades har det pågått diskussioner i försvarsalliansen om Sverige ska höra till Natos militärkommando i Norfolk, USA, eller Brunssum i Nederländerna. Under Natos försvarsministermöte i juni enades länderna om ett beslut som nu ska befästas på Nato-toppmötet i Washington.   […]

SVT Nyheter erfar att ett av förslagen som diskuteras är att de strategiskt viktiga öarna i Östersjön, Gotland, Åland och Bornholm, ska höra till militärkommandot i Nederländerna medan fastlandet i respektive land ska höra till militärkommandot i USA.

För Sveriges del skulle det betyda att det egna territoriet delas upp i Natos militära planering, om gränsen mellan militärkommandona i Norfolk och Brunssum skulle dras mellan Gotland och den svenska östkusten.

– Det är en fråga som ska bygga på militär logik och inte politisk logik och Sveriges uppfattning är att vi ska hålla samman hela vårt territorium, det finns andra länder som har sina territorium uppdelade mellan två olika försvarsplaner, säger Pål Jonson. Läs artikel