Klart med internationell militärövning 2021, svenska.yle.fi

Den stora och omdiskuterade internationella militärmanövern i Finland år 2021 är nu fastslagen. Beslut om övningen fattades på fredagen, då republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska utskott höll möte.

Vid mötet antogs beslutet att en omfattande internationell manöver ska hållas i samband med Försvarsmaktens nationella övning år 2021. Avsikten med manövern är att stärka Finlands försvarsberedskap, samt att praktisera mottagande av internationell hjälp och samarbetsförmåga.[…]

Försvarsminister Niinistö räknar med att Finland kunde ordna en manöver i samma storlek som den svenska storövningen Aurora 17. I övningen, som hölls i september 2017, deltog även Finland. Allt som allt medverkade 20 000 soldater från alla försvarsgrenar – markstyrkor, flyg och flotta. Siffran 20 000 man har nämnts även apropå den finländska manövern.

Överdirektör Janne Kuusela vid Försvarsministeriet säger att inbjudan kommer att gå ut till partnerskapsländerna i Europa och Nordamerika. Vilka länder som i slutändan deltar är ännu för tidigt att säga. Att Sverige deltar anses mer eller mindre klart. Försvarsminister Peter Hultqvist har redan tidigare meddelar om det svenska intresset för övningar i Finland. Läs artikel