Kiljunen och Kari: DCA-avtalet ändrar inte på Finlands kärnvapenfria linje, demokraatti.fi

DCA-avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna är under behandling i riksdagen. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Kimmo Kiljunen och Mika Kari betonar att i samband med avtalet har man lyft fram kärnvapenförbudet i Finland. Under tisdagen fördes det en remissdebatt i riksdagen om regeringens proposition gühlen DCA-avtalet. […]

I att respektera suveräniteten ingår enligt DCA-avtalet som en väsentlig del plikten att höra bägge partnernas synpunkter, det vill säga konsultation. Minister Valtonen konstaterade i remissdebatten inför riksdagen att i en konsultation är det möjligt för Finland att meddela att vår lagstiftning möjliggör inte import av kärnladdningar. Då borde Förenta staterna enligt utrikesministern avstå från sådan verksamhet och agera enligt Finlands ståndpunkt. Läs artikel