Kejserligt militärt besök – Caesar 8×8 på svenska vägar, cornucopia.cornubot.se

Bloggen fångade i veckan foton på en konvoj med den franska motoriserade haubitsen CAESAR i sitt nya 8×8-utförande, ibland känd som Caesar 2. Nexter (fd Giat) har än så länge sålt 8×8 till Danmark och Tjeckien, medan Frankrike själva inte har skrivit på en order än. Haubitsen kan ses som en enklare konkurrent till svenska Archer, men frågan är vad dessa inplastade fordon gjorde i Sverige? […]

Danmark håller nu på att sätta upp en mellantung Nato-brigad, där Caesar 8×8 kommer vara brigadartilleri, med 19 beställda haubitsar. På sikt ska brigaden bli en tung brigad och det finns de som ifrågasätter om Caesar 8×8 är lämplig. Systemet valdes på den tiden som Danmarks försvar, likt vid det svenska valet av Archer, främst skulle vara till för att bekämpa dåligt utrustade bondearméer i tredje världen, inte slåss mot den så kallat dimensionerande motståndaren av idag, med sina massiva artilleribrigader. Man kan diskutera hur svenska och Nato-övningar även i fria duellsituationer hanterar det faktum att den dimensionerande motståndaren har en helt annan volym och doktrin vad gäller artilleri. Det finns problem med att öva mot motståndare som inte har den dimensionerande motståndarens doktrin och volym vad gäller artilleri. Läs artikel