Kärnvapnen minskar – men nytt avtal alltmer osannolikt, svd.se

USA och Ryssland har minskat antalet kärnvapen. Men nu verkar trenden vända. Båda länderna har omfattande program för att förnya sina kärnvapen och flera andra länder är på väg åt samma håll. […]

För å ena sidan minskar nu antalet kärnstridsspetsar i världen. På ett år har 600 kärnstridsspetsar avvecklats och totalt finns det nu närmare 14 000 hos kärnvapenmakterna.

Det är framför allt de stora kärnvapenländerna USA och Ryssland som dragit ned, helt i enlighet med ett avtal från 2010.

Men Sipris forskare påpekar att avtalet upphör 2021. Ska nedrustningen fortsätta måste USA och Ryssland komma överens om en förlängning eller ett nytt avtal och ingendera ser så troligt ut.

– Utsikterna för att få till stånd förhandlingar om fortsatta nedskärningar av kärnvapenarsenalerna verkar alltmer osannolika, säger Shannon Kile, chef för Sipris projekt för nukleär nedrustning. Läs artikel