Kärnvapen skapar inte trygghet, na.se

Anders Svärd, Centerpartiet, Kumla

Hiroshimadagen uppmärksammas – i Sverige sedan starten i Malmö 6 augusti 1987 – för att påminna om kärnvapnens totala oanvändbarhet med beaktande av människovärdet. I Örebro genomförs en manifestation med samma syfte måndagen den 6 augusti i år. […]

”Atombomber och andra typer av kärnvapen skapar inte trygghet”

Påståendet står i bjärt kontrast till NA:s ledarsidas uppfattning. Lars Ströman skrev den 4 januari i år: ”De är utplacerade i Belgien, i Tyskland, i Nederländerna och några länder till. Hur illa vi än tycker om kärnvapen, så gör de ditt liv säkrare.”

Med detta citat inleder Lars Ströman sin ledare. Han menar att om dessa, av NATO utplacerade vapen, dras tillbaka går vi mot en osäkrare framtid. Tillåt mig uttrycka allvarliga tvivel. Mitt tvivel gäller både det kloka i att satsa på kärnvapenspridning och ett svenskt NATO-medlemskap i syfte att uppnå ökad säkerhet.[…]

Debatt och utredning pågår i Sverige om det lämpliga i att ratificera en konvention i FN som förbjuder kärnvapen. För mig står det alldeles klart att det långsiktiga målet, trots att det i dag kan synas orealistiskt, ska vara ett förbud mot alla massförstörelsevapen. Kärnvapen är bara ett exempel på vapen som aldrig kan användas på ett sätt, som samtidigt tar hänsyn till människovärdets okränkbarhet och människors möjlighet att överleva. Därför bör Sverige snarast ratificera den aktuella FN-konventionen.

Sverige har varit uttalad motståndare till kärnvapenanvändning i många decennier – låt oss aldrig överge den ståndpunkten, i den samlade mänsklighetens överlevnadsintresse. Läs artikel