Kan Joe Biden bli farlig for Norge? nrk.no

For noen uker siden presenterte USA sine planer. Amerikanerne vil trappe opp sitt militære nærvær utenfor vår stuedør. Hva er det som skjer?

USA har kalt sin nye strategi «A Blue Arctic». Den ble startet av Donald Trump. Joe Biden vil videreføre den og har allerede startet en opptrapping.

Strategien har foreløpig fått liten oppmerksomhet i Norge. Den har heller ikke ført til noen stor debatt. Det vil noen mene ikke er et godt tegn siden USAs nye strategi for nordområdene får direkte konsekvenser for Norge.

Flere vil hevde strategien gjør oss tryggere. Andre vil påstå det motsatte. […]

Ifølge Breaking Defense vil strategien bety flere amerikanske overflatefartøy og undervannsbåter ute på patruljer i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det vil innebære flere amerikanske fly på øvelser i internasjonalt luftrom. USAs bakkestyrker vil øke treningen på krig sammen med sine allierte nær russiske grenseområder. Det vil skje for eksempel i Nord-Norge. […]

Som en av USAs nære allierte har Norge blitt bedt om å bistå. Vi skal hjelpe til med den nye strategien. Det har Norge sagt ja til. USA trenger havner, forlegninger og flybaser til sine fartøy, soldater og fly. De kommer ikke til å bygge dem selv eller operere ut fra Alaska.

Amerikanerne vil benytte seg av det som allerede finnes hos sine allierte. Tidligere ble slike oppdrag utført fra britiske baser. Nå er det et ønske om å komme nærmere Russland. Läs artikel