Jubileumsåret för Ålands 100 år av självstyrelse inleds, um.fi

Nästa år har det gått 100 år sedan Åland fick självstyrelse. Jubileumsåret firas 9.6.2021–9.6.2022. Självstyrelsen är en del av den finländska demokratin och gör Finlands förvaltningsstruktur unik och mångsidig, och den har en stark tradition och ska utvecklas och värnas om i gott samarbete med Åland. Utrikesministeriet deltar i evenemangen under jubileumsåret.

Ålands självstyrelse är ett exempel på en lyckad och framgångsrik självstyrelselösning. Det är också ett exempel på fredlig konfliktlösning i krisområden.

I likhet med resten av Finland har också Åland varit en del av Konungariket Sverige, men 1809 blev landskapet en del av storfurstendömet Finland, när Sverige blev tvunget att överlämna Finland och Åland till det ryska kejsardömet. Läs artikel