Jo, våld löser många problem, Peter Kadhammar i Aftonbladet

När 31 framstående konstnärer och ­intellektuella ­skriver en debatt­artikel med stort anslag förväntar man sig nya insikter och oväntade synpunkter.
I stället får vi denna centrala mening:”Våld löser aldrig några problem.Den tanken förmedlar ­ personer som förre ärke­biskopen KG Hammar, förra dramatenchefen ­Marie ­Louise Ekman och ­regissören Suzanne Osten. De skriver apropå den pågående internationella militärövningen ACE i Norrland. Barnsligheten publiceras i Dagens Nyheter och bidrar till att artikeln lyfts fram i Aktuellt. För en dag är en artikel med sentensen ”våld löser inga problem” en riksangelägenhet. Läs artikel.