Jan Egeland refser at observatører trekkes ut av Ukraina, dagsavisen.no

Flyktninghjelpen er sterkt kritisk til at enkelte land trekker ut OSSE-observatører fra Ukraina. – Hele poenget er å være på plass når spenningen øker, sier generalsekretær Jan Egeland.

USA har valgt å trekke ut sine 46 OSSE-representanter fra Ukraina. Storbritannia og Danmark har allerede trukket sine representanter ut av Øst-Ukraina.

– Hva slags signal er dette å sende? Vi kan ikke dra fra landet nå, vi må dra til landet. Hele poenget er å være på plass når spenningen stiger, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland til Vårt Land. […]

Egeland er svært kritisk til at det er det militærpolitiske spillet som har dominert pressedekningen og det han kaller den retoriske dynamikken: At man forbereder seg mer og mer på krig. Konsekvensen av denne dynamikken blir at flere trekker sine folk ut av landet, sier han.

– Ukraina har også bedt om at man ikke overdriver krigshissing – på noen side, sier Egeland. Läs artikel