Svenska bidraget till Task Force Takuba avvecklas enligt plan, forsvarsmakten.se

Frankrike meddelade under torsdagen att de militärt kommer lämna Mali. Detta beslut påverkar inte det svenska bidraget till den franskledda Task Force Takuba-insatsen. […]

Frankrikes beslut att militärt lämna Mali påverkar inte det svenska bidraget som enligt plan avvecklar verksamheten under första kvartalet 2022, för att sedan resa hem. Det politiska mandatet för den svenska insatsen är på drygt ett år och insatsen inleddes i februari 2021. Läs pressmeddelande