Jan Björklund: ”Sverige måste starta snabb upprustning”, dn.se

Trots att Ryssland fortsätter sin upprustning så försvagar Sverige i praktiken sitt försvar. Därför måste Sverige nu snabbt rusta upp och redan i år öka försvarets anslag med fyra miljarder kronor extra, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund. Fram till 2020 behöver 28 extramiljarder satsas på försvarsbudgeten som ska vara fördubblad 2026…

– Vi flyttar ett kompani till Gotland, och det är bra. Men det som pågår nu är ingen upprustning. Tvärtom ska flygvapnet minska från 96 till 60 Jas-plan. Det försvarsbeslut som nu gäller är i själva verket en försvagning av svensk försvarsförmåga, säger Jan Björklund…

– Skulle det bli en konflikt runt Baltikum så kommer Sverige att dras in med mycket, mycket stor sannolikhet. Att vi skulle hålla oss utanför är inte realistiskt, vi kan dras in först. Sverige är den största innehavaren av både sjöterritorium och luftrum i Östersjön. Inte minst Gotland ligger mitt i med hamnar, flygplats och baseringsmöjligheter för luftvärn och annat som många aktörer skulle vara intresserade av. Men ju starkare försvar vi har, desto mer avskräckande är det naturligtvis, argumenterar Jan Björklund. Läs artikel