Italien i Sahel med Takuba Task Force: vilken strategi? centromachiavelli.com

Guglielmo Picchi, tidigare statssekreterare för utrikesfrågor i Conte I-regeringen.

Översättning från italienska genom Google ( Utgivarna)

Just i dessa dagar har Sahel återvänt till nyheten med nyheterna om en förestående utsändning av italienska soldater som en del av den franskledda Takuba Task Force , utplacerad i Liptako-regionen vid gränsen mellan Niger, Mali och Burkina Faso. […]

Det är en svår region, där Frankrike alltid har varit närvarande och kämpar med tusentals soldater som varje år deltar i kriget mot afrikansk terrorism, liksom i det extremt svåra spelet att kontrollera länder med porösa gränser och svaga regeringar. Fransmännen är inte där för att skapa internationellt samarbete utan för att försvara sina strategiska intressen, från kontrollen av migrationsvägarna till uranminorna i Areva till kampen mot islamisk terrorism och upprätthållandet av en post-kolonial inflytelsezon. […]

Italien gick med omedelbart och deltog i arbetsgruppen Takuba redan våren 2020 med ” Missionsdekretet 2020 ” som föreskrev utplacering av cirka 200 specialstyrkor, 20 landfordon och 8 flygplan, men hade hittills inte gått vidare till den operativa fasen . Nu är vi här: den italienska militären ska lämna den andra veckan i mars. Detta bekräftas av franska källor och en liten kontingent från Sahel har just återvänt för att inspektera Liptako-området. […]

Det hot som den italienska militären kommer att möta är mycket motiverat, organiserat, välutrustat, med stor kunskap om territoriet och redo att använda gerilla- och terrorismstekniker. Däremot är våra allierade dåligt betalda, dåligt utbildade och dåligt motiverade vanliga arméer. Frågan kvarstår hur mycket av allt detta kan förstås av politiker, av insiders, men framför allt av den allmänna opinionen. Läs artikel