Israeliskt försvar av Sverige, vt.se

Marinens nya ledningssystem köps av ett israeliskt företag och inte som tidigare av Saab. Detta avslöjades nyligen av Dagens Industri (4/9). Det är ett oväntat drag av Försvarets Materielverk som reser en rad frågor kring svensk försvarsindustri, inklusive dess exportmöjligheter.

Det är ett nytt system för Marinens operativa och taktiska stridsledning som har upphandlats. Det sammanställer data från alla sensorer och producerar en övergripande och samlad bild av till exempel läget i Östersjön. Givetvis ska Marinen ha ett så bra system som krävs för uppgiften och om israeliska Elbit systems tillhandahåller det så är det förstås gott och väl. Men frågan måste ställas varför Marinen inte som tidigare direktupphandlat systemet från Saab. […]  Svenska myndigheter, särskilt de som försvarar riket från yttre hot, bör ha lärt sig något av skandalen på Transportstyrelsen. Fördelarna med att behålla kontrollen över känsliga system och uppgifter i riket är påtagliga. Om Saab inte längre kan producera ledningssystem av erforderlig kvalitet är det i så fall en nationell angelägenhet vilket bör engagera regeringen snarast. Det är förstås möjligt att det bara rör sig om en överdriven nitiskhet i att tvinga fram marknadsmekanismer där de inte nödvändigtvis hör hemma. Det vore inte första gången.   Läs artikel