Intressant förslag med värnplikt som kan främja integrationen, ystadsallehanda.se

Thomas Klementsson, Östra Herrestad

Jag tror att det är en mycket relevant och högst aktuell fråga som också kan kopplas till utanförskap, gängbildning och kriminalitet. Där är värnplikten och försvarsmakten ett instrument som borde utnyttjas på ett bättre sätt som ger övergripande resultat.

Värnplikten kan naturligtvis ses rent utifrån ett försvarsperspektiv men även utifrån en allmän medborgar- och samhällsnytta. Värnplikten ger inte bara en utbildningseffekt, som även nämns i insändaren, utan även en socilaliseringseffekt som inte ska underskattas.

Värnplikt tar inte hänsyn till social, ekonomisk eller etnisk bakgrund utan alla behandlas efter egen förmåga. Man respekteras efter sina kunskaper och färdigheter vilket skulle gynna de individer som kanske mobbats och haft svårigheter med integration och skola vilket lett till ett närmande till kriminella gäng. Läs artikel