Intervju med försvarsminister Peter Hultqvist om Mali och svenska insatser utomlands, svd.se

Under det senaste året har två militärkupper ägt rum, den senaste i maj i år, en utveckling som den svenska regeringen beskriver som ”oroande”.

Ändå vill försvarsminister Peter Hultqvist inte höra talas om att de närmare 400 svenska militärer som arbetar i Mali skulle tas hem. Han kommer snart att föreslå att insatsen ska förlängas efter den gräns vid årsskiftet som riksdagen beslutat om.

– Det är helt nödvändigt att vi engagerar oss i Mali. […]

– Här handlar det om att värna stabiliteten i området och se till att det är en någorlunda fungerande miljö. Det folkrättsliga mandatet ligger fast. Sedan finns det en särskild ordning som heter Ecowas som arbetar för att man ska ha val och ersätta det här med en folkvald regering. […]

Uppgifterna om att Mali planerar samarbete med ryska legosoldater via ett ryskt bolag följs upp ”väldigt noggrant” av regeringen, säger Hultqvist.

– Det finns en rad frågetecken, men vi jobbar naturligtvis för att gå till botten med detta. […]

Efter den senaste militärkuppen i Mali har ett missnöjt Frankrike bestämt sig för att dra ner på antalet soldater. Peter Hultqvist har diskuterat det med den franska försvarsministern.

– Det är oerhört viktigt för Sverige och Skandinavien att ha ett bra samarbete med Frankrike. Vi har olika typer av militärt samarbete med Frankrike och det tänker vi fortsätta med Läs intevjun