Insiktsfullt om totalförsvaret, sla.se

Per Blomquist

[…] Självklart måste antalet värnpliktiga öka. Värnplikten bör vara allmän. Den kan förenklas och ha som målsättning att vara ett uthålligt motståndsförsvar över hela vårt markterritorium. Detta visar en tänkt angripare att Sverige värnar sin självständighet. Tidsmässigt ska värnplikten anpassas till utbildning och arbetsliv i samhället.

Den folkliga förankringen liksom personalförsörjningen ska ha värnplikten som grund, menar skribenterna.

Vår militära alliansfrihet är viktig. Ja, med trovärdig politik kanske den viktigaste krigsavhållande faktorn. Läs artikel