Inköp av Patriot-luftvärn kan skjutas upp, dn.se

Försvaret behöver fördubblade anslag för materiel. Problemen är så akuta att inköpet av luftvärnssystemet Patriot bör skjutas upp om försvaret inte får mer pengar, enligt den Materielutredning som lades fram på tisdagen […]

Med oförändrade anslag förordar utredningen att nästa stora försvarsorder på luftvärnssystemet Patriot från USA skjuts på framtiden. Ett Patriot-kontrakt på 12 miljarder kronor ska tecknas i maj, men pengarna gör bättre nytta på annat håll, enligt utredningen.  De 12 miljarderna bör i stället gå till underhåll, inköp av mängdmateriel och till att sätta i stånd de äldre luftvärnssystem som robot 70 och 90.

Men huvudförslaget är tre ekonomiska steg på totalt 168 miljarder kronor.

Steg 1 på 56 miljarder kronor behövs till Patriot-köpet och för att vidmakthålla materiel. 70 av dagens Jas-plan behålls i stället för att skrotas och används bland annat som skolflygplan. Med de 60 nya Jasplanen blir det totalt 130 Jas mot dagens 100. Man vill också modernisera en ubåt av Hallandsklass så att Sverige får fem ubåtar. Läs artikel