Ingvar Carlsson: Det nordiska samarbetet stärks

Finlands erfarenheter från det kalla kriget kommer väl till handa i den nuvarande situationen, säger Carlsson.
– Inom EU och inom det nordiska samarbetet kan Finland bidra med kunskap och idéer om hur man ska hantera situationen.
Att ansluta sig till Nato är inte ett bra sätt att hantera situationen – åtminstone inte för Sveriges del, säger den förra statsministern. Läs artikeln.