Ingen fred utan uppoffringar och kamp! katolsk-horisont.net

Göran Fäldt, diakon

Sverige bör stå fast i sin alliansfrihet och neutralitet som stat. Inför hotet om stormaktskrig kan neutralitetsprincipen tjäna landet på samma sätt som under Andra världskriget och rädda oss från de katastrofala följderna av krig.

De som hävdar att vi behöver militärt stöd som försvar har rätt i att Natomedlemskap gör oss starkare. Den andra sidan av saken är att vi för en andra sida skulle vara en fiendenation och bli en självklar måltavla för avancerade krigshandlingar i de olika former och metoder som vår tids teknologi förfogar över.

 Vi var inringade av den tyska militärmakten 1940 – 1942 och kunde ha invaderats och ockuperats utan att kunna uppbringa effektiv motståndskraft mot en överlägsen krigsmaskin. Tack vare enastående skicklig diplomati och nationell samling kunde vi stå utanför kriget och fungera som asylland för stora mängder flyktingar och tusentals judiska familjer. Efter kriget kunde vi vara starkt bidragande i återbyggnaden av ett Europa i ruiner. […]

När Ryssland nu kräver av oss och andra länder i Östersjöområdet att inte ingå allianser med andra militärt rustade länder gör man just det som nazityskland krävde av oss i början av Andra världskriget. Varken Tyskland då eller Ryssland nu har rätt att kräva det av oss. Att Ryssland gör det är alltså redan i sig en fientlig och farlig handling. Inför ett sådant hot måste vi inse att vi ska ha vår egen försvarsförmåga och stå på egna ben. Kraften ger Gud oss och hemlandet kommer att ena oss i varje kamp som krävs av oss. Läs artikel