Erkki Tuomioja vill främja en civiliserad diskussion om säkerhetspolitik, demokraatti.fi

Pamfletten Miksi Suomella pitää olla mahdollisuus hakea Naton jäseneksi ja miksi sitä mahdollisuutta ei nyt kannata käyttää (”Varför Finland bör ha en möjlighet att ansöka om Nato-medlemskap och varför det inte lönar sig att ta vara på den möjligheten nu”) publiceras den 7 februari. Tuomioja är alltså klart av den åsikten att det inte är aktuellt att ansöka om medlemskap i Nato för Finlands del.

[…] När det gäller Sveriges och Finlands relation vill Tuomioja lyfta fram Finlands speciella säkerhetspolitiska betydelse för Sverige.

– Sverige är det land som har det största intresset att bevara Finlands suveränitet. Det är ett livsviktigt intresse för Sverige, säger Tuomioja som lyfter fram Storbritanniens och Frankrikes erbjudande att skicka trupper till Finland under vinterkriget som ett historiskt exempel det lönar sig att ta i beaktande.

– Deras intresse handlade mest om Sveriges malmfält i Norrbotten. Hade de skickat soldater till Finland, skulle det ha gällt några tusen soldater, vilket skulle ha förlängt kriget och förorsakat förluster, men inte påverkat slutresultatet.

Tuomioja ser ingen anledning att känna hot inför en rysk invasion i Finland för tillfället.

– Vi har inte skurit ner i försvaret utan kan mobilisera 280 000 reservister vid behov. Vi har det trovärdigaste försvaret i Europa.