Ingen finsk alarmism

Hufvudstadsbladet, Helsingfors, refererar på lördagen (11/4) ett uttalande av kommendören för Finlands försvarsmakt Jarmo Lindberg, med anledning av den gemensamma artikel om utökat försvarssamarbete som ministrar i de fem nordiska länderna lät publicera tidigare under veckan.

Enligt general Lindberg har å ena sidan Rysslands och å andra sidan Natos och USA:s aktivitet ökat i närheten av Finland under den ukrainska krisen, men det är ingen anledning för landets försvarsmakt att börja peka ut fiender, säger han: ”Ryssland har inte gjort någonting i riktning mot Finland som skulle utgöra ett akut hot just nu.”

Lindberg varnar snarast för alarmism. Någon oroande utveckling har inte skett i närheten av den finska gränsen, förklarar han: ”Mellan S:t Petersburg och Kolahalvön finns inget annat än en flygbas och en materieldepå. Och den här basen där det under Sovjettiden fanns drygt 5.000 soldater och där man nu placerat under 5.000 soldater. Det är ingen stor faktor i det stora hela.”

Tidningen skriver att försvarsmaktens kommendör inte tycker att det pågår något nytt inom utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet. Någon eskalering av konfliktnivåerna, som det talats om i svensk press, ser man alltså inte från finskt militärt håll.

Utgivarna