Inga fnurror på finsk-svenska tråden, referat från möte på ABF med Björn von Sydow och Erkki Tuomioja

Måndagen den 30 november hölls i ABF-huset ett säkerhetspolitiskt seminarium med förre finske utrikesministern Erkki Tuomioja och förre svenske försvarsministern Björn von Sydow under Gunnar Lassinanttis ledning

Huvuddelen av seminariet handlade om försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan Sverige och Finland, Nato, Ryssland och den franske presidentens begäran om militär assistens samt om den akuta flyktingkrisen. De många kriserna nu kräver internationell samverkan, och till det kan Sverige och Finland bidra med sitt bilaterala samarbete, var talarna överens om.

Björn von Sydow underströk den ökade öppenhet som numera präglar försvars- och säkerhetspolitiska debatten, vilket han tyckte var bra. Erkki Tuomioja bekräftade att folkopinionen mot Natomedlemskap ligger fast i Finland, men att vissa förespråkare av medlemskap använder argumentet att finska vinterkriget visade att Sverige inte är att lita på för Finland, och att Nato skulle ge ett säkrare skydd.

Tuomioja sade också att Ryssland bara fyra gånger kränkt finskt luftutrymme, under kort tid och några kilometer in på finskt territorium och bett om ursäkt i samtliga fall.

Till slut noterande han som positivt att Sverige och Finland har kommit överens om att aldrig mera överraska med viktiga säkerhets- och försvarspolitiska beslut utan att ha informerat den andra på förhand, visa av den fnurra på tråden för samarbetet som Sveriges beslut att söka medlemskap i EU åstadkom i oktober 1990.

Gunnar Lassinantti