I takt med opinionen, Olov Abrahamsson i NSD

Nato-lobbyn har varit flitig den senaste tiden. Men både Sveriges och Finlands statsministrar (socialdemokraten Stefan Löfven och centerpartisten Juha Sipilä) har is i magen. ”Vi anser att alliansfriheten tjänar oss väl och är en erfarenhet att beakta också då vi bedömer de aktuella utmaningarna. Den bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa som helhet”, skriver Löfven och Sipilä i en gemensam debattartikel i DN 10 januari. Löfven och Sipilä markerar dessutom – helt riktigt – att denna politik inte innebär isolering eller utanförskap. Både Sverige och Finland är med i FN, EU, OSSE och en rad andra internationella samarbetsorganisationer.

Tillsammans fördjupar nu också Sverige och Finland ett långtgående försvarssamarbete. Det handlar om bland annat gemensamma övningar, informationsutbyte och användande av hamnar och flygplatser i respektive länder.  Sverige och Finland deltar dessutom, när länderna så själva beslutar, i samövningar med Nato. Vi är inte ensamma, för att uttrycka det enkelt. Men poängen är att det är svenska folket självt som bestämmer villkoren. Läs ledaren