I Sør-Norge blir det bare små kampstyrker igjen når Hæren skal tilbake til Finnmark, aftenposten.no

Hvor slagkraftig blir hærstyrken i nord, og hva skjer med Hæren og Forsvaret i resten av landet når Finnmark landsforsvar skal gjenoppstå?

I løpet av syv år skal Hæren ha på plass rundt 1200 soldater i Finnmark med stridsvogner og andre tunge våpen. Det er nesten like mange som da man startet avviklingen av hærstyrker i Finnmark på 1990-tallet. Stortinget har vedtatt å bygge opp igjen Hæren i Finnmark på grunn av det nye og vanskeligere forholdet til Russland, og på grunn av faren for det som kalles hybridkrig, mindre fremstøt mot Norge fra statlige eller ikke-statlige styrker.[…}

– Signaleffekten er viktig. Vi markerer en forpliktelse og et ansvar for vår nordlige landsdel, sier uavhengig forsvarsekspert Jacob Børresen.

– Problemet er avstandene. Uten helikoptre og landgangsfartøyer tar det lang tid å flytte styrker rundt i Finnmark, mens f.eks. Russland har vist at de via luftveien kan flytte personell og tunge våpen raskt, sier Børresen. […]

– Et troverdig forsvar, som vi som en suveren stat er forpliktet til å ha, kan ikke bare innrettes etter geografi. Det er viktig å ha forsvar også i Sør-Norge, der flest bor, sier Børresen. Läs artikel