I samband med försvarsminister Niinistös besök i Europa ska undertecknas samarbetsdokument med Tyskland och med Storbritannien, valtioneuvosto.fi

Försvarsminister Jussi Niinistö reser denna vecka till Bulgarien, Belgien och Sverige…

Torsdagen den 29 juni deltar minister Niinistö i Bryssel i en arbetslunch som är avsedd för Natos medlemsstater, Finlands och Sveriges försvarsministrar samt Europeiska unionens höga representant Federica Mogherini. Niinistö deltar också i Reslolute Support Mission -mötet till vilket förutom Natos medlemsstater även företrädare de länder som deltar i Afghanistan-operationen har inbjudits.

I samband med mötena i Bryssel för Finland och Tyskland också bilaterala diskussioner. Finlands och Tysklands försvarsministrar ska underteckna ett dokument för ramarrangemang som gäller försvarssamarbete (Framework Arrangement). Samtidigt ska ministrarna också underteckna en avsiktsförklaring om deltagande i ramstatsgruppens verksamhet som leds av Tyskland (Framework Nation Concept).

Fredagen den 30 juni reser försvarsminister Niinistö vidare till Stockholm. Vid mötet med Finlands, Sveriges och Storbritanniens försvarsministrar ska minister Niinistö underteckna ett anslutningsdokument som gäller Finlands deltagande i verksamheten i styrkan Joint Expeditionary Force (JEF) som leds av Storbritannien. Läs pressmeddelande