I ett politiskt EU finns risk att Finland blir en del av konflikter i vilka vi inte vill vara med, hbl.fi

Henrik Immonen, Helsingfors

EU:s omstruktureringar och strategidiskussioner kan ha en utrikespolitisk dimension och bör därför falla på presidentämbetets arbetsbord. Statsministern har redan tillräckligt med det operativa inom EU. […]

Vart går EU?

Finland röstade ja för ett medlemskap i en handelsunion. Då fanns inte i paketet en valutaunion. Till synes paradoxalt sätter den gemensamma valutan ett tryck för en politisk union. Engelsmännen lämnade EU för att de ville behålla sin politiska självständighet och har alltid varit kritiska till en gemensam valuta, vilkas följder redan på 1970-talet noterades i den nu bortglömda EG-sponsrade McDougall-rapporten.

Även tyska experter var kritiska till den gemensamma valutan som drevs hårt av Frankrike. Efteråt har det visat sig att på kort sikt har euron gynnat Tyskland på bekostnad av Italien och Spanien. Nu har den starka tyska marken ersatts med stödpaket till dessa länder. Skillnaden är bara den att nu blir gäldenären beroende av borgenären. […]

Med ett politiskt EU finns risken att vi blir en del av konflikter i vilka vi inte vill vara med. I stället för att agera som förmedlare. Läs insändaren