”I en så grundläggande fråga som en Natoansökan bör Sverige och Finland agera gemensamt.” Mats Bergquist och Örjan Berner i Helsingborgs Dagblad

När två av landets mest erfarna och högrankade diplomater tar till orda om nordisk säkerhet, med särskild hänsyn till relationen mellan Finland och Sverige, bör deras opinionsyttring få vidast möjliga spridning. Den bygger på solid kunskap. Den speglar den pragmatism och förnuftiga försiktighet som bör vara ledstjärnor i utrikespolitiken. Mats Bergquist och Örjan Berner markerar mot dem som spelar ut det baltiska kortet. De vill att Finland och Sverige ska gå sida vid sida och att de ska vara pålitliga partners i hela grannskapet. Innebörden i deras budskap är: Låt oss inte bygga nya fiendelinjer! Nato-optionen tonar de ned. Den senaste opinionsmätningen i Sverige noterade faktiskt ett bastant övertag för dem som motsätter sig Nato-medlemskap och håller fast vid alliansfriheten.

 

På båda sidor om Östersjön anser alla ledande politiker att Sverige och Finland ska agera tillsammans i Natofrågan. Det är med tanke på de båda ländernas säkerhetspolitiska situation naturligt. Sverige och Finland har i århundraden utgjort ett gemensamt strategiskt område. När de som regerat de två länderna marscherat i olika riktningar har problem uppstått. Läs artikel