Hvordan kan forsvarsledelsen ta så feil? dagbladet.no

Jacob Børresen

Vi som kritiserer norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og langtidsplanen for Forsvaret, som agiterer mot prioriteringen av kampfly på bekostning av bakkestyrker og marine, mot nedleggelsen av Andøya og mot fjerning av helikoptrene til Hæren osv., blir ofte konfrontert med autoritesbevis.

Beslutningene er jo i tråd med forsvarssjefens fagmilitære råd. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, nå forsker ved FFI, gikk til og med så langt som til å mene at kritikk av beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon var ensbetydende med å kalle forsvarssjefen for en idiot.Läs artikel