Hva vil vi med Forsvaret? stratagem.no

Jacob Børresen, pensjonert marineoffiser, flaggkommandør

Hva vil vi med Forsvaret? Skal det være i stand til å forhindre krig, og dersom krigen likevel kommer, forsvare Norge mot væpnet angrep fra Russland? Eller skal det bare være et politisk instrument til bruk i fredstid for å håndheve norsk suverenitet og ivareta norske interesser, og for å delta i internasjonale operasjoner, mens det er NATOs og USAs oppgave å forsvare oss i tilfelle krig?

I henhold til stortingsdokumentene skal Forsvaret gjøre alt dette. Avskrekking av angrep på Norge, og forsvar dersom avskrekkingen slår feil, skal imidlertid løses innenfor rammen av NATO.

Dagens forsvar har en viss håndhevingskapasitet, men er ikke i stand til å ivareta troverdig avskrekking og forsvar. Med Regjeringens langtidsplan vil det heller ikke være i stand til det i framtida. Årsaken er blant annet mangel på utholdenhet i form av volum, utilstrekkelig forråd av ammunisjon og reservedeler, og et logistikkapparat som ikke er dimensjonert for oppgaven. […]

Regjeringens langtidsplan for Forsvaret, og Stortingets behandling av den, viser etter mitt skjønn at det ikke er mulig å etablere og opprettholde et troverdig norsk forsvar innenfor politisk realiserbare økonomiske rammer, om man legger dagens forsvarskonsept med vekt på teknologi fremfor utdanning, trening og øving til grunn. Vi må nå bestemme oss for hva vi vil med Forsvaret. Tiden for en ny forsvarskommisjon er overmoden. Läs artikel