Hva gir sikkerhet i nord? nordnorskdebatt.no

Vidar Eng , historiker

Visepresidenten i Norges Forsvarforening, Lars Echroll, har skrevet innlegg i Nordlys 13. og 20. oktober. Vi kan være enige i at Norge har redusert forsvaret i våre egne nordområder altfor mye de siste 20 årene. Hovedgrunnen til det har vært en satsing på militære innsats i kriger i andre land, som Afghanistan, Irak, Libya, Jordan. Begrunnelsen har vært å hjelpe til i kriger der USA er engasjert for å bygge opp en politisk kapital i USA, slik at USA vil støtte Norge i krise og krig. Jeg tror dette har vært en feilslått tankegang, det er ikke sånn stormakter fungerer.

De mest aktive pådriverne for denne utviklingen har vært Høyres og Arbeiderpartiets forsvars- og utenriksministere i denne perioden, men jeg har ikke registrert mye motstand fra Norges Forsvarsforening heller. Nå øker den sikkerhetspolitiske spenningen i nord, og Norge ruster forsiktig opp igjen. Det er fornuftig, og et sterkere norsk forsvar i nord må vi ha mot vårt naboland stormakten Russland.

Det vil derimot øke spenningen dersom Norge tilrettelegger for alliert hjelp i mye sterkere grad enn for 30-40 år siden, slik Lars Echroll skriver og går inn for. I stedet burde Norge gjeninnføre de selvpålagte restriksjonene fra den kalde krigens dager med basepolitikken og restriksjoner på alliert militær aktivitet i Finnmark. Läs artikel