HV-sjefen: – Norge er ikke en naiv nasjon, abcnyheter.no

– Det er ikke bare bare for en fremmed makt å gjøre noe med Norge. Motstandsviljen i folket er sterk og vi har en stolt historie, sier sjefen for Heimevernet i Norge, generalmajor Eirik Kristoffersen (50).

I dette intervjuet med ABC Nyheter snakker han blant annet om hvordan Norge skal kunne stå imot et fiendtlig angrep, om hvilke trusler landet står overfor, og hvor forberedt landet er dersom suvereniteten skulle bli satt på prøve. […]

– Men hva med verneplikten, den fanger vel bare opp en brøkdel av befolkningen sammenlignet med da nær sagt alle norske menn måtte møte til førstegangstjeneste?

– Verneplikten står fortsatt like sterkt som den alltid har gjort. I dag omfatter den både kvinner og menn. Men Forsvaret er blitt såpass lite, og i dag kaller vi bare inn om lag 12 prosent. Jeg hadde helst sett at alle gjorde en form for tjeneste for Norge i en kortere eller lengre periode, at flere gjennomførte en plikt for nasjonen. Men det er et politisk spørsmål om hva vi ønsker med verneplikten i fremtiden. Forsvaret har idag dekket sitt behov i forhold til den strukturen Stortinget har vedtatt.

– Hvorfor mener du flere bør gjennomføre verneplikten?

– Det er viktig for legitimiteten til forsvaret og til verneplikten, at det ikke blir færre som gjør mer og mer, men at hele nasjonen bidrar. I en situasjon hvor vi vil få et enda mer mangfoldig Norge, er det viktig at vi har en tydelig følelse av at man har gjort noe for nasjonen. Det er også viktig i forhold til beredskap og ansvarsfølelse, vi har noen verdier vi ønsker å forsvare. Det er ønskelig at flere er mobiliseringsklare, og dette vil jeg jobbe for. Läs hela intervjun