Hur känns det idag Peter Hultqvist? dalademokraten.se

Helge Sonntag, ordförande i Dalarnas FN-distrikt

Jag skriver till dig, inte som Borlängegrabben som jag mött hemma i stan i olika sammanhang – med Naturskyddsföreningen, med det fackliga på Domnarvet, med fredskören, med FN-föreningen, med förstamajtåget. Nej, jag skriver som ordförande i Dalarnas FN-distrikt, till dig som Sveriges försvarsminister. Men också som minister har du ju känslor som jag funderar över. […]

Idag den 24 oktober har 50 stater undertecknat FN:s konvention mot kärnvapen. Konventionen togs för över två år sedan av en stor majoritet i FN:s nationalförsamling. För att den ska bli juridiskt giltig måste 50 stater skriva under. Nu är vi där – och Sverige är inte med! För första gången i FN:s historia står Sverige inte bakom en gällande FN-konvention om nedrustning! […]

Sverige har i över två hundra år stått för en utrikespolitik som sa: Sverige ska inte vara med i andras krig. Vi skaffar oss inte fiender, vi vill leva i fred med våra grannar och vi vill inte kriga i andra länder. Det stämmer inte längre Peter! Sverige är på väg att binda upp sig till USA som rustar upp för krig mot Ryssland och Kina och i de förberedelserna ingår Sverige. Du vet att Ryssland inte har något intresse av att lägga under sig Sverige men ju närmare vårt land knyts till USA:s krigsförberedelser desto större blir risken för att Sverige angrips av Ryssland om det smäller eftersom vi ligger så nära. Det är enkel matematik och det vet du! Läs artikel