Hultqvist: Vi ska bygga ett folkförsvar, svd.se

[…] Hela området från Arktis till Östersjön måste ses som en operativ helhet. Planeringen och uppgifterna måste byggas så att de militära styrkorna i nordens länder positioneras så att de operativt kompletterar varandra och är starkt interoperabla. Norska västkusten, västerhavet, Öresund och Östersjön är alla strategiska områden där samverkan är nödvändig. […]

Förstärkt armé: Värnplikts­volymerna ska öka och bör så snart som möjligt omfatta 10 000 värnpliktiga per år. De tre brigader som i dag är under uppbyggnad bör kompletteras med fler. Uthålligheten i markstriden är avgörande. Inte minst erfarenheterna från Ukraina visar detta. Den samlade krigs­organisationen ska uppgå till minst 100 000 personer 2030. Här är det centralt att människor med olika bakgrund och erfarenheter bidrar till arbetet för att stärka vårt lands uthållighet och motståndskraft. […]

Den försvarsberedning som nu ska lägga grunderna inför kommande försvars­beslut har en grannlaga uppgift. Några viktiga huvud­punkter är en långsiktig säkerhets­politisk linje där Rysslands agerande och strategi är tydligt dimensionerande för svensk försvars­makt, en högre militär förmåga trots kostnads­utmaningar, ett robust civilförsvar, samt en offensiv hållning när det gäller integrationen i Nato.

I slutändan handlar det om att vi ska bygga ett folkförsvar. Ett total­försvar av svenska folket och för svenska folket. Läs artikel

Läs också kommentar på den här sajten till Försvarsmaktens nya perspektivstudie.