Hultqvist siktar på försvarsuppgörelse, vk.se

Enligt flera partier har inte mycket hänt i förhandlingarna med regeringen hittills i vår. Men Hultqvist har inte gett upp om att nå en överenskommelse före sommaren.

– Målet är att arbetet ska vara klart den 15 maj, säger han.

Därför ökas nu tempot. Försvarsberedningen, där förhandlingarna sker, har inplanerade möten tisdag, onsdag och torsdag denna vecka. […]

En eventuell uppgörelse fredagen den 15 maj måste därför innehålla hårda prioriteringar bland alla föreslagna försvarssatsningar. Hultqvist uppgav i februari att bara omkring 50 procent av försvarsberedningens förslag kan genomföras till 2025. Och han har hittills inte gett några signaler om att regeringen kan tänka sig skjuta till mer pengar. Det är något som Moderaterna kräver.[…]

En annan svår fråga för en eventuell uppgörelse är hur satsningarna ska fördelas mellan armén, flyget och marinen. Försvarsmakten vill lägga mer tyngd på flyget och marinen än vad politikerna velat hittills. Läs artikel