Hultqvist och Tuomioja diskuterade säkerhetspolitik, demokraatti.fi

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och riksdagsledamot Erkki Tuomioja diskuterade säkerhets- och försvarspolitik i ett webbinarium på Nordens dag den 23 mars som arrangerades av Arena Idé, ABF Stockholm, Olof Palmes Internationella Center och ABL. Historikern Anders Björnsson fungerade som samtalsledare

[…] Tuomioja betonade att det råder bred nationell konsensus i Finland om försvars- och säkerhetspolitiken. Värnpliktsarmén och möjligheten att mobilisera en reserv är viktiga delar i Finlands strategi. Öppenheten om försvarsmaktens internationella övningar är ytterligare en viktig del av hur Finland agerar.

– Vår politik är en aktiv stabiliseringspolitik som syftar till att förebygga militära hot, berättade Tuomioja. Läs referatet