Hultqvist försvarar industrin – borgerliga kräver bättre kontroll, dn.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) tillbakavisar kritik om att han inte informerat riksdagen om att de nya ubåtarna blir dyrare. Han försvarar försvarsindustrin, medan de borgerliga partierna kräver bättre insyn och kontroll av stora projekt.

Som DN avslöjat kommer Sveriges två nya ubåtar som byggs av Saab att bli kosta flera miljarder mer än planerat. Utan mer pengar till Försvarsmakten så bantas eller stryks andra investeringar. Men försvarsministern vill inte tala om fördyringen av ubåtarna.[…]

– Vi har informerat när vi haft något att säga, och kommer att komma tillbaka till riksdagen när vi har ytterligare information att delge, säger Peter Hultqvist.

Att kostnaderna stiger för komplicerade vapensystem som tar åratal att utveckla är inte ovanligt. Allan Widman (L) kritiserade att hänsyn till svensk försvarsindustri lett till försvaret inte blivit balanserat och krigsavhållande. Även det invänder ministern mot.[…]

I Sverige är stridsflyg och undervattensförmåga så kallade väsentliga säkerhetsintressen (VSI) som undantas från EU:s konkurrensregler. Försvarsindustrikoncernen Saab är ensam leverantör av både ubåtar och stridsflyg och har därmed en monopolställning. Att vidmakthålla industrins kompetens kostar pengar och riskerar att gå ut över andra objekt i Försvarsmaktens investeringsplaner. Läs artikel