Hultqvist: Den svenska linjen är respekterad, dn.se

I en DN/Ipsos-undersökning om svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato går nej-sidan fram med fyra procentenheter, från 40 till 44 procent, sedan förra årets mätning.

– Den är ju en bekräftelse på att den politik regeringen bedriver också har en bred folkacceptans och att det finns stöd för den linje som vi har. Det vill säga, ett: öka vår militär förmåga. Två: fördjupa våra internationella samarbeten bilateralt och multilateralt, säger försvarsministern Peter Hultqvist (S)…

Du räknar upp ett antal militära samarbeten som Sverige är med i. Är det inte lika bra att ansöka om ett medlemskap också i så fall?

– Nej. Vi gör det här utifrån en militärt alliansfri position. Vår bedömning är att vi kombinerar en militär alliansfrihet med konkreta samarbeten, då måste man också utveckla praktiska idéer om vad det är man samarbetar om. Jag tror att en av de viktigaste aspekterna är att Sverige levererar det man har kommit överens om. Det är det som långsiktigt bygger trovärdigheten, säger försvarsministern. Läs artikel