Hoten större då – inget krig nu. Intervju med Valéry Giscard d’Estaing

I en intervju för tyska dagstidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung, med anledning av förre förbundskanslern Helmut Schmidts jordfästning i Hamburg den 23 november, säger Frankrikes förutvarande president Valéry Giscard d’Estaing, som stod i spetsen för sitt land under samma år som Schmidt ledde förbundsrepubliken, att terroristaktionerna från Rote Armee Fraktion på 1970-talet var en ”fruktansvärd prövning” för Schmidt och tyskarna. ”Vi upplevde ingenting liknande i Frankrike.”

Intervjuaren frågar: Kräver terrordåden på fransk mark idag en särskild solidaritet från Tysklands sida? Giscard d’Estaing svarar:”Ja, solidaritet behövs. Vi måste förstärka förbindelserna mellan våra säkerhetstjänster. Men frågan om terrorismen förblir ett internt problem. Det som har inträffat är inget krig! Det handlar om våldsamma och samordnade angrepp. Men ett krig förutsätter i grunden ett invasionsförsök och gränskränkningar.”

Den förre franske statschefen får också frågan om inte Tysklands intresse för strategiska frågor har avtagit sedan 70-talet, ”även om hoten är lika stora idag som då”. Giscard d’Estaing invänder: ”I verkligheten är hoten alls inte så stora idag som på den tiden! Då fanns det en reell risk för en invasion och en massiv förödelse. Allt detta har försvunnit sedan Sovjetunionen bröt samman. Ingen annan makt har övertagit dess roll. Faran för ett atomvapenangrepp på Tyskland och ett invasionsförsök togs då på mycket stort allvar. Helmut sade mig alltid: Om man fäller en atombomb över Tyskland, kommer ingen att ta upp kampen. Först efter Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979 kunde vi konstatera att dessa hot långsamt tonade bort.”