Hotbilder kommmer och går – nationellt territorialförsvar består, Lars-Gunnar Liljestrand

Bringeus skriver om hotbilder mot Sverige och följer därmed en trend som skapats av både inhemska och utländska Nato-förespråkare. I februari i år  kom en rapport från Rand , en amerikansk tankesmedja, som målar upp ett scenario där Ryssland attackerar de baltiska staterna och där  Sverige  obönhörligt dras med  genom att Nato använder vårt luftrum för  motattacker.

Bringeus har anammat Randkrigsspelet med hull och hår.

Under kalla kriget förekom också ett antal hotbilder från både öst och väst. Det var besättandet av östersjöutloppen, direkt invasion av Sverige, fullskaligt pansaranfall mot Tyskland, mm. På rysk sida  varnade man för  inringning från väst och utplaceringen av missiler i Västtyskland som förberedelse  för kärnvapenangrepp.

Säkert finns  planer  i  militärstaberna både  i öst och väst för  sådana operationer. Militärerna har till uppgift att ständigt arbeta med scenarier  för  olika krigsfall.

Ett alliansfritt Sverige kan dock inte basera sin säkerhetspolitik på utländska krigsscenarier och hotbilder. Hotbilder kommer  och går  som vi  lärt oss av 200  år  av fred under de mest  skilda yttre omständigheter alltifrån Krimkriget till två världskrig som direkt påverkat vår omgivning.

Både på kort och  lång sikt måste svensk säkerhetspolitik  baseras på diplomatiska  ansträngningar att minska spänningarna i vårt närområde och  ett  starkt nationellt försvar.

Bringeus inser också att kärnan är det svenska  försvaret men tar inte upp det som en huvudfråga. Han skriver att det är ”en allmän uppfattning att den svenska försvarsförmågan i dag uppvisar inte oväsentliga brister. Slutsatsen är att Sverige för att kunna hävda sin suveränitet, i likhet med andra europeiska länder, i ett krisfall är beroende av stöd utifrån.”

Vårt svaga  nationella försvar gör att vi inte kan stå utanför en militär konflikt i vårt närområde.

Det kan jämföras med hur man i Finland ser  på den här  typen av hotbilder och  krigsscenarier.

Till skillnad från västliga  tankesmedjor  och Bringeus menar man i vårt grannland  att  det inte med automatik innebär  att Finland dras med i varje militär konflikt i Östersjöområdet . Om Ryssland skulle angripa  någon av de baltiska  staterna är  Finlands roll inte att  ställa upp med militärt stöd utan istället  verka för att säkra  försvaret av sitt eget territorium.

Den här grundläggande  skillnaden i synen på hur  beror inte i  första hand  på det geografiska läget. Finland har 120 mil landgräns med Ryssland och Sverige  har det  utsatta Gotland mitt  i Östersjön.

Men Finland har  satsat  på ett starkt territorialförsvar baserat på  allmän värnplikt som på kort tid kan mobilisera 200 000 man.  Sverige har  rustat ned och lämnat  Gotland  nästan utan försvar.

Detta är inte  ödesbestämt. Sverige  kan mycket väl till rimliga kostnader återupprätta ett territorialförsvar med allmän värnplikt. Gotland kan återupprustas på ganska kort tid med både pansar, artilleri och luftvärn.

Med ett starkt  återupprättat territorialförsvar blir inte konjunkturmässiga hotbilder bestämmande för säkerhetspolitiken. Då faller mycket av Bringeus slutsatser att Sverige  inte kan hävda sin territoriella suveränitet och med nödvändighet blir indraget i  varje militär konflikt i vårt  närområde.