Hotbilden runt Östersjön kräver starkare försvar, Robert Björkenwall och Jaan Ungerson, blt.se

Kommentar: Båda stormakterna rustar upp. Inte bara Ryssland som det sägs i artikeln. USA lägger stora summor på modernisering av sina kärnvapen. Under det kommande decenniet kommer USA spendera 350 miljarder dollar på upprustning och modernisering av kärnvapenarsenalen. Utgivarna

Det kraftigt förhöjda ryska intresset för Sverige med militära övningar riktade mot såväl Gotland som Sydsverige och Stockholmsområdet kräver omtänkande på finansdepartementet.

Den avlövning och nedmontering som regering efter regering gjort av svenskt försvar måste, med den nya hotbild som vuxit fram i Östersjöområdet, snabbt bytas mot en omfattande och modern upprustning.

Det är uppenbart att försvaret är otillräckligt för att klara ett bra skydd mot angrepp. Den styrka på 50 000 man som ska finnas räcker inte för att värna landet och förvärras av att många saknas. Möjligheterna att få in de frivilliga krafter man hoppades på har visat sig mindre än förespråkarna för svenska yrkessoldater beräknade. Men problemet för det bantade försvaret är inte bara brist på soldater och sjömän utan också en minskad vilja hos ungdomar att söka sig till officersutbildningen. Läs artikel