Hotbilden runt Östersjön kräver starkare försvar, Robert Björenwall och Jaan Ungerson, blt.se

Det kraftigt förhöjda ryska intresset för Sverige med militära övningar riktade mot såväl Gotland som Sydsverige och Stockholmsområdet kräver omtänkande på finansdepartementet.

Den avlövning och nedmontering som regering efter regering gjort av svenskt försvar måste, med den nya hotbild som vuxit fram i Östersjöområdet, snabbt bytas mot en omfattande och modern upprustning…

Målet för den svenska säkerhetspolitiken om militär alliansfrihet ligger fast. Att uppehålla det kräver satsningar, satsningar som märks och gör avtryck. Läs artikel