Hot på hot, Anders Björnsson

Hotar Ryssland Sverige? Det tycks Sveriges utrikesminister Margot Wallström anse. Hon hetsar upp tonläget. Den ryske presidenten Vladimir Putin har sagt:

”Om Sverige går med i Nato kommer det självklart att ha en negativ effekt på våra bilaterala relationer. För oss betyder det att Nato expanderar mot våra gränser till och med från svenskt territorium. Vi skulle behöva överväga vad som är ett lämpligt svar på det, eftersom det är ytterligare ett hot mot Ryssland.” (Aftonbladet 1/6.) Putin menar alltså att ett svenskt Nato-medlemskap skulle vara ett hot mot Ryssland. När han uttrycker den uppfattningen förklarar Margot Wallström att detta utgör ett hot mot Sverige. Hotar Sverige därmed Ryssland?

”Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) anser att Ryssland inte ska lägga sig i svensk politik”, heter det i Aftonbladet. Logiken borde bjuda att Sverige inte lägger sig i rysk politik. Men Sverige gör det. Sverige har ofta gjort det. Sveriges officiella företrädare har mer än en gång haft synpunkter på den politik som den ryska regeringen bedriver och hur det ryska samhället ser ut.

Det borde den inte ha gjort. Sådant kan straffa sig.

Putins svar på den svenska regeringens utgjutelser om rysk inrikespolitik har ändå varit ganska hovsamt. Han kan knappast bli irriterad av en småstats rättfärdighetssträvanden. Men är det underligt om han markerar mot att den lilla grannstaten ansluter sig till en mot Ryssland fientlig koalition? Ingen rysk ledare skulle ha välkomnat ett sådant scenario.

Detta handlar inte om ideologi. Mellan Putin-Ryssland och Trump-Amerika råder inga djupgående skillnader. I bägge länderna härskar oligarker, miljardärer, manipulatörer, och säkerhetsorganen tävlar med varandra och kontrollerar människor minutiöst i sina respektive länder. Men den svenska regeringen anser att endast Ryssland är skurkstaten. I förhållande till USA och vasallstaterna i Nato är harmoni påbjuden.

Det borde oroa inte blott Putin utan också svenska medborgare. Vi ska inte sälja ut vårt pund! Ryssland har inte utgjort något hot mot Sverige på över två hundra år. Hot mot Sveriges fred och frihet har kommit från annat håll. Ryssland har under denna tid inte varit en mot Sverige aggressiv makt.

Och så är det inte nu heller.

Men den svenska regeringen påstår att Ryssland hotar oss, och den ryska regeringen ser i ett svenskt Nato-medlemskap ett hot mot sitt land. Det är ett bekymmersamt läge. Inte ens under kalla kriget förelåg något akut hot mot vårt land från ryskt håll – ett ryskt anfall kunde komma, men bara som en följd av en stormaktskonflikt. Det var den som var hotet mot oss, inte Ryssland.

Därför bör Sveriges regering energiskt agera så att grunden för en sådan konflikt undanröjs. Den bör absolut inte hota och inte medverka till att andra känner sig hotade. Inte minst bör den ta intryck av hur statsledningen i vårt närmaste grannland Finland uppträder i sina utrikes relationer.