Hoppingivande besked om Barents, Olov Abrahamsson i NSD

Socialdemokraterna i Norrbotten kräver ett permanent Barentssekretariat som ett led i arbetet för att utveckla det mellanfolkliga samarbetet mellan norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Utrikesminister Margot Wallström uttryckte sig försiktigt positivt om förslaget när hon besökte S-distriktskongressen i Piteå förra helgen.

”Det är något vi får titta på i regeringskansliet. Men jag är öppen för tanken”, sa hon vid presskonferensen.

Det är bra att utrikesministern markerar intresse för att utveckla samarbetet i Barents, Arktis eller hur vi nu betecknar nordområdespolitiken i Europa (kärt barn har många namn). Det behövs utan tvekan en ambitionshöjning. Barentssamarbetet borde vara högprioriterat i svensk utrikes- och säkerhetspolitik…Det finns ett värde att både folkrörelser och företag i respektive länder närmar sig varandra. Målet borde vara att utveckla dialogen över gränserna och göra Barents till ett samarbetsområde – inte en konfliktzon. Läs artikel