Hjälpsändningarna till Venezuela kritiseras, sverigesradio.se

[…] Samtidigt kommer kritik mot de hjälpsändningar som aldrig nådde fram till landet i helgen. Internationella Rödakorskommittén tackade nej till att medverka i hjälpinsatsen och delegationschefen i Colombia Christoph anklagar hjälpen för att vara politiserad.

– Det finns en debatt, en offentlig kontrovers, en manipulation hos alla inblandade parter av ordet humanitär, säger Christoph Harnisch, chef för den Colombianska delegationen av Internationella Rödakorskommittén till veckotidningen La Semanas podd el Diario. […]

För att Internationella Rödakorskommittén skulle stå bakom insatsen, så hade det krävts noggranna förstudier på plats i Venezuela av internationella rödakorsdelegater för att definiera specifika hjälpbehov
Dessutom skulle finnas en tydlig organisation av mottagandet av hjälpen, så att den skulle nå de mest behövande. Det här var faktorer som saknades, varför Internationella Rödakorskommittén tackade nej till att medverka.

Till många venezolaners besvikelse misslyckades lördagens insats med att få in hjälpkonvojerna till Venezuela, då gränsövergångarna blockerats av venezolansk militär och två av lastbilarna sattes i brand. Insatsen drogs tillbaka på lördagskvällen.

Hjälpinsatsen kom framförallt från USA, med det uttalade målet att lindra vad man anser vara en humanitära kris.

Venezuelas president Nicolas Maduro menar att insatsen hade en dold agenda – ett försök att avsätta honom. I ett tal i Caracas konstaterade han att det han kallar för ett försök till statskupp hade misslyckats. Läs artikel